Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе
Галоўнае статыстычнае ўпраўленне горада Мінска па заявах грамадзян

№ пункту па пераліку 

Назва адміністрацыйнай працэдуры 

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.5.

пра пастаноўку на ўлік (аднаўленне на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.51.

аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)

1.1.52.

аб ўключэнні ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.53.

пра ўключэнне ў асобныя спісы ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.6.

аб раздзяленні (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

1.1.7.

аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3.

Выдача даведкі:

1.3.1.

аб тым, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3.9.

Пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага забеспячэння)

2.5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

2.91. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

2.13.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем

2.16.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

2.18.

Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

2.181. Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі

2.20.

Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.35.

Выплата дапамогі на пахаванне

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ,АТРЫМАННЕ ИНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншым нявыкананых абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

18.13.

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

 


 

 

Тэлефоны для даведак:

 

Камісія па жыллёвых пытаннях:

Плакса Юлія Іванаўна  –  начальнік Галоўнага статыстычнага ўпраўлення горада Мінска

8(017) 374 44 15, каб. 307П2

 

Камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў:

Матусевіч Вольга Віктараўна – начальнік аддзела абследаванняў хатніх гаспадарак

8(017) 377 93 21, каб. 418С

 

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы:

Усоўчанка Таццяна Фёдараўна – начальнік аддзела

8(017) 374 39 60, каб. 305АП

 

Аддзел фінансаў:

Краўчанка Таццяна Анатолеўна – начальнік аддзела

8(017) 390 52 55, каб. 308П

ІНФАРМАЦЫЯ
пра адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне горада Мінска па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 снежня 2014 г. № 566 

«Пра пытанні ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур»

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна     

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне (камісія), у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (альбо) звесткі, якія грамадзянін прадстаўляе для ажыццяўлення працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

РАЗДЗЕЛ 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1 Прыняцце рашэння:

1.1.5. Аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў


		

      камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) складаліся на такім уліку


дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.51. Аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)


					

      


			

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) складаліся на такім уліку


дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц


бестэрмінова

1.1.52. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

 

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.53. Аб ўключэнні ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў


		

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей


дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.6. Аб раздзяленні (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) стаяць на такім уліку


дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. Аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў


		

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

заява


пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. Аб тым, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў  паляпшэнні жыллёвых умоў

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9. Пра прадастаўленне (непрадастаўленне) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

камiсiя 
па жыллёвых пытаннях

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

РАЗДЗЕЛ 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

 

аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4 Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага забеспячэння)


			

           

аддзел фінансаў

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Камісія па прызначэнні дапамог

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу


лісток непрацаздольнасці


даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

камісія па прызначэнні дапамог

заява


пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу


даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарыл) дзiця ва ўзросце да 6 месяцаў, назначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь


пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці


зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь


пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)


выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) дзяцей (прадстаўляецца на усынаўленні (удачарэнні) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца па назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці )


пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе


выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі 


дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дому дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзiцячай iнтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу


дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якім у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)


			


10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

камісія па прызначэнні дапамог

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу


заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі


выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі


копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў


пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1  месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

камісія па прызначэнні дапамог

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу


пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчання аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў) 


дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь 


выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадастаўляецца па жаданні заяўніка)


копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi 


пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў 


пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на  тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне 


пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе 


копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў 


даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах


даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па доглядзе за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) - для асоб, якія знаходзяцца ў такім водпуску 


выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі 


даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам 


даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачысе) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцелю (удачарыцелю) дзiцяцi - пры афармленні водпуску па доглядзе за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або прыпыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці 


даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі 


дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дому дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзiцячай iнтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу


 дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)


			

 

			


			

                                                     

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1  месяц

Па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 год

 2.91. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў
 камісія па прызначэнні дапамог заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

два пасведчання аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - уяўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачары лі) дзяцей (прадастаўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам у няпоўнай сям'і, ўсынавiцелем (удачарыцелю)

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне , дамы дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

  

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сямей

камісія па прызначэнні дапамог

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

 

 пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)


выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка) 


копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi 


пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў 


пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi 


даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу 


даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу 


пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе 


копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў 


даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) 


выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць 


звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім годзе звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля (удачарыцеля), апекуна (папячыцеля) 


даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі 


дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай ўстановы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне , дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

       

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц

па 30 чэрвеня або
па 31 снежня каляндарнага года, у якім была прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)


		

камісія па прызначэнні дапамог

 

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем

камісія па прызначэнні дапамог

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі


		

камісія па прызначэнні дапамог

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

аддзел фінансаў

пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 2.181. Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей
 аддзел фінансаў пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу     

5 дзён з дня звароту

   

 бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненні выплаты дапамогі

аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

аддзел фінансаў

пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

камісія па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню работнікаў

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

аддзел фінансаў

пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

аддзел фінансаў

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)

 

пашпарт або іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заяўніка

 

даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлага (пры іх наяўнасці) - у выпадку смерці асобы, на якую па дадзеных індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў

      1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

      аднаразова

2.44. Выдача даведкі пра невыдзяленне пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

      5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

РАЗДЗЕЛ 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з заяўніка запазычанасці па падатках, іншым нявыкананых абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь


			

           

аддзел фінансаў

заява

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, альбо іх копіі

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры  неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

      6 месяцаў

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

 

аддзел фінансаў

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, альбо іх копіі

у дзень звароту

бестэрмінова


* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення горада Мінска, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.Версія для друку
220034, Мінск, вул. Захарава, 31
Эл. пошта: minskgor@belstat.gov.by
ГСУ г.Мінска ў  i